Phillip Akkerman

Phillip Akkerman, 2008, zelfportret 88, 2008, 40 * 34 cm, Painting Phillip Akkerman, 2004 Zelfportret 114, 2004, 40 * 34 cm, Painting Phillip Akkerman, 1997 Zelfportret 35, 1997, 40 * 34 cm, Painting Phillip Akkerman, 1997 Zelfportret  nr. 49, 1997, 40 * 34 cm, Painting Phillip Akkerman, 1994 zelfportret 114, 1994, 50 * 43 cm, Painting Phillip Akkerman, Self portrait no 95, 1994, 40 * 34 cm, Painting Phillip Akkerman, 1991 Zelfportret nr 70, 1991, 40 * 34 cm, Painting